English
Česky

puškohledy

ARTEMIS 2000

Komplexně konstruovaná řada, která nabízí nejširší sortiment puškohledů Meopta s pevným i proměnným zvětšením. Pevný ocelový tubus, maximalizovaná rázuvzdornost, vynikající optický výkon, vodotěsnost a elegantní, plně funkční design - to jsou vlastnosti, které ocení především profesionálové a ti, pro něž je myslivost a lov neoddělitelnou součástí životního stylu.

ARTEMIS 2100

Modely 2100 s osvětleným záměrným bodem jsou speciálně konstruovány pro lov za snížených světelných podmínek. Osvětlení bodu je za běžného denního světla pozorovatelné prakticky jen při stupních 6 a 7, takže cíl pozorovaný za hraničního jasu při rozsvícení bodu nezmizí v jeho jasu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem na levé straně puškohledu v sedmi stupních označených číslicemi 1 - 7. Mezipolohy označené tečkou osvětlení vypínají, takže pootočením o jediný záskok lze osvětlení vypnout a naopak pootočením o jediný záskok zpět zapnout na původně nastavenou úroveň. Životnost originální baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin.

• pevná i pro měnná zvětšemí
• odlehčený ocelový tubus
• jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu zajišťující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající rozlišovací schopnost a světelná propustnost dosahující 90 %
• vícenásobné antireflexní vrstvy
• vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem
• záskokový mechanismus horizontální a vertikální rektifikace s krokem 1 cm/100 m
• modely 2100 s osvětleným záměrným bodem
• kvadratický průběh rektifikace


ARTEMIS 3000

Komplexně konstruovaná řada puškohledů Meopta s proměnným zvětšením, která výrazně rozšiřuje okruh potenciálních uživatelů. Modely 3000 vycházejí svou kvalitou z řady 2000, od které se liší především jednodílným tubusem z lehkých slitin. Záměrná osnova je umístěna v zadní ohniskové rovině. Výběr zvětšení a průměrů objektivu pokrývá kompletní rozsah použitelnosti puškohledů.


MEOSTAR R1

Meopta uvádí na trh novou generaci puškohledů, která si klade za cíl uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Materiálem používaným pro výrobu tubusů těchto puškohledů je jedna z nejkvalitnějších hliníkových slitin, která umožňuje opatřit povrch tubusu černou anodizací (tzv. eloxem). Tato povrchová úprava je molekulárně navázána na hliníkový materiál, což činí povrch tubusu extrémně chemicky odolným. Kromě toho je povrch upraven speciální technologií tak, aby byl příjemný na dotyk. Zdokonalené antireflexní vrstvy MB-5501 na optice vedou ke špičkovým hodnotám světelné propustnosti puškohledu mezi 94% - 95%.

• proměnná zvětšení
• lehký jednodílný tubus z nejkvalitnějších Al slitin používaných v leteckém průmyslu
• jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu zajišťující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající rozlišovací schopnost a špičková světelná propustnost dosahující 94%-95%
• mnohonásobné antireflexní vrstvy MB-5501
• vodotěsný, odolný proti vnitřnímu zamlžení
• záskokový mechanismus horizontální a vertikální rektifikace s krokem 1/4 in/100 yd
• modely RD s osvětleným záměrným bodem
• kvadratický průběh rektifikace

Model Meostar R1 RD 1-4x22 s osvětleným záměrným bodem je konstruován pro lov za běžných světelných podmínek (při max. intenzitě je osvětlení bodu viditelné i za slunečného počasí na sněhové pokrývce). Při nastavení dalekohledu na zvětšení 1x jej lze s rozsvíceným bodem používat jako kolimátorový zaměřovač, tedy s oběma očima otevřenýma. Tím se radikálně zvyšuje přehled střelce o dění v okolním terénu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem na levé straně puškohledu v sedmi stupních označených číslicemi 1 - 7. Mezipolohy označené tečkou osvětlení vypínají, takže pootočením o jediný záskok lze osvětlení vypnout a naopak pootočením o jediný záskok zpět zapnout na původně nastavenou úroveň. Životnost originální baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin. Modely Meostar R1 RD 7x56 a 3-12x56 jsou konstruovány pro lov za snížených světelných podmínek (viz modely 2100).

Tubus z oceli nebo duralu
Nelze jednoznačně říci, zda pro hlavní tubus puškohledu je lepší ocel nebo hliníková slitina.
Oba materiály mají své výhody i nevýhody a z obou materiálů zkonstruovala Meopta tubusy plně vyhovující extrémní zátěži, jaké jsou puškohledy vystaveny. Ocelové tubusy jsou odolnější vůči vnějšímu poškození, hliníková slitina je naproti tomu lehčí.
Konstrukce puškohledů Meopta s ocelovými tubusy má však jednu výhodu navíc: Využívá efektu “teplotní kompenzace”, kdy délkové změny hlavního tubusu při různých teplotách jsou plně kompenzovány délkovými změnami vnitřního tubusu nesoucího záměrnou osnovu a čočky převracejícího systému. Tato jedinečná vlastnost puškohledů Artemis 2000
a Artemis 2100 v praxi znamená, že nulová paralaxa nastavená na 100 m v montážních dílnách Meopty při teplotě 20°C, zůstává nastavena na 100 m při lovu pod poledním sluncem rovníkové Afriky stejně jako na zamrzlých pláních Aljašky.

Kvadratický průběh rektifikace
Kvadratický průběh rektifikace znamená, že horizontální i vertikální pohyby záměrného kříže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout v libovolném směru. Na obrázku je vidět srovnání rektifikačního pole puškohledu Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vidět, že v některých směrech sice rektifikační rozsah “noname” puškohledu převyšuje rozsah Meopty, ale v důležitých směrech (zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedostačujících. Nepravidelný obvod rektifikačního pole “noname” puškohledu pak říká, že horizontální a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), tj. při otočení
točítka horizontální rektifikace se záměrný kříž pohne též ve směru vertikálním.

Záměrný kříž v přední nebo zadní ohniskové rovině
Zámerný kříž umístěný v přední ohniskové rovině (za objektivem) znamená,
že při změně zvětšení se současně s obrazem cíle zvětšuje či zmenšuje zdánlivá
velikost záměrného kříže (viz tabulka).
Záměrný kříž umístěný v zadní ohniskové rovině (před okulárem)
znamená, že při změně zvětšení obrazu zůstává zdánlivá velikost záměrného kříže konstantní  (viz tabulka).

Platí tedy:
• U puškohledů s pevným zvětšením na poloze záměrného kříže nezáleží.
• Záměrný kříž v přední ohniskové rovině umožňuje použít dálkoměrných stupnic i roztečí silných čar pro měření vzdáleností při kterémkoliv zvětšení.


Použití dálkoměrné stupnice u křížů 4A a 4B
Do obrazu stupnice umístěte cíl, nebo část cíle, jehož reálnou výšku odhadujete na 0,5 m (tento rozměr signalizuje číslice 0,5 vlevo od stupnice), tak, že spodní okraj cíle leží na základové rysce stupnice. Číslo nad ryskou, která odpovídá hornímu okraji cíle, udává vzdálenost cíle ve stovkách metrů. Odhadujeme-li například výšku trupu dospělého srnce na 0,5 m, nachází se srnec pozorovaný dle obrázku ve vzdálenosti asi 200 m

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.