English
Česky

binokuláry

Nová ?ada binokulárních dalekohled? Meopta byla vyvinuta na základ? dlouholetých zkušeností s vývojem a výrobou puškohled? a pozorovacích dalekohled?. Název Meostar dává tušit, že si klade za cíl uspokojit i nejnáro?n?jší požadavky všech, kte?í p?i svých dobrodružných výpravách do p?írody cht?jí vid?t dále a lépe, cht?jí odhalovat stále nová tajemství p?írody, cht?jí mít zkrátka lepší pohled na sv?t.

  • p?ímohledná ergonomická stavba
  • duralové t?leso zajiš?ující spolehlivost výkonu
  • pogumování t?lesa pro p?íjemný, bezpe?ný úchop a ochranu p?ístroje
  • zdokonalené vícenásobné antireflexní vrstvy MB-5501 na všech plochách sklo-vzduch, fázové vrstvy na st?echových hranolech pro maximální sv?telnou propustnost a špi?kový optický výkon
  • velká vzdálenost výstupní pupily a nastavitelné o?nice pro pohodlné pozorování s brýlemi i bez nich
  • centrální to?ítko ost?ení s integrovaným to?ítkem dioptrické korekce pro jednoduché nastavení jedním prstem
  • vodot?sný, odolný proti orosení vnit?ních ploch, pln?ný dusíkem
  • široký pohodlný neoprénový popruh
© 2011 Meopta-optika, s.r.o.