English
Česky

Axomat 5a

Zv?tšovací p?ístroj Axomat 5a je ur?en pro zv?tšování fotografických obraz? z negativ? velikosti 24 x 36 mm na filmu 35 mm nabo diapozitiv? v ráme?cích 5 x 5 cm. Je vybaven zaost?ovacím mikroposuvem. Zv?tšovací p?ístroj je možné používat s širokým spektrem p?íslušenství. P?ístroj je k dispozici ve t?ech modifikacích:

Axomat 5a pro ?ernobílou fotografii (392 211 201 211) umož?ující korekci sbíhavých linií a vybavený zásuvkou pro vkládání filtr? pro barevnou fotografii. Kondenzorový systém se skládá z jedné bikonvexní asymetrické ?o?ky a vestav?ného tepelného filtru. Žárovka je opálová 150W/E27 s ba?kou o pr?m?ru 70 mm (není sou?ástí p?ístroje). Matnice je vložena do fitrové zásuvky. Negativní rámek je kovový se št?rbinovým zaost?ovacím systémem.

Axomat 5a Color 3 (392 211 201 107) je zv?tšovací p?ístroj pro barevnou fotografii vybavený barevnou hlavou Meopta Color 3 umož?ující plynulé nastavení barevné filtrace použitím substraktivní metody. Negativní rámek je kovový se št?rbinovým zaost?ovacím systémem.

Axomat 5a Color 4-ES< (392 211 201 222) je zv?tšovací p?ístroj pro barevnou fotografii vybavený Color 4-ES speciální barevnou hlavou umož?ující plynulé nastavení filtrace s použitím substraktivní metody. Negativní rámek je kovový se št?rbinovým zaost?ovacím systémem.

Zv?tšovací p?ístroj Axomat 5 umož?uje restituci obrazu podle Scheimpflugovy podmínky. Možnost oto?ení hlavy zv?tšovacího p?ístroje o 90° umož?uje projekci na ze? a tím neomezený formát zv?tšeniny. Oto?ení celého stojanu zv?tš. p?ístroje o 180° umož?uje projekci obrazu mimo základní desku, nap?. na podlahu.

Specifikace

Maximální formát negativu: 24 x 36 mm
Objektiv: dodává se samostatn?
Základní deska: d?ev?ná, p?írodní struktura a barva 420 x 590 mm
Zv?tšení na základní desce: 2.5x - 13x
Nejv?tší pracovní výška: 1045 mm
Nejnižší výška: 590 mm
Hmotnost: 8.5 kg

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.